Vaatimustenmukaisuuden arviointi

Tämä turvallisuusarviointi koskee Yuyu Curious -aloituspaketin (identification no. 20210101, 20210102 ja 20210103) viittä puupalikkaa, jotka määrittelemme leluiksi. Arviointi koskettaa EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/48/EY: n mukaisesti “kemiallisiin, fysikaalisiin, mekaanisiin ja sähköisiin ominaisuuksiin sekä syttyvyyteen, hygieniaan ja radioaktiivisuuteen liittyvät vaarat, joita lelu saattaa aiheuttaa, ja arvioitava mahdollinen lapsen altistuminen näille vaaroille.”

 

Kemiallinen arviointi

Yuyu- palikoissa ei käytetä vaarallisia kemiallisia aineita. Puupalikoiden pinta käsiteellään Osmo top oilillä tai vastaavalla, joka on parafiinipohjainen luonnonöljy.  Osmo Top Oilin jälkeen käsitelty pinta on kuivuttuaan turvallinen ja miellyttävän tuntuinen. Se kestää hyvin tavanomaisia kotitalouskemikaaleja ja värjääviä aineita, kuten mehua, kolajuomia, kahvia, teetä, maitoa, olutta ja viiniä. Tuote täyttää normin EN 71.3 (Lelujen turvallisuus) sekä normin EN 1186 5/14 vaatimukset.

Tuotteen osien yhteen liimaamiseen käytetään Kiilto B3-puuliimaa. Liiman vuoksi lelua pitää pyrkiä välttämään laittamasta suuhun ja pienten lasten kanssa tarkoituksenmukaista on käyttää leluja yhdessä aikuisen kanssa. 

PVAC-perustainen liima kosteudenkestäviin kasaus- ja kokoonpanoliimauksiin sekä lautaparketin ja laminaattilattioiden ponttiliimauksiin. Ei sovellu jatkuvasti vedessä oleviin liimauksiin (esim. veneen ulkoliimaukset). Kosteudenkestoluokka D3.

Tuotteen täydellinen käyttöturvallisuustiedote

Koska tuotteessa on puuliimalla liimattuja yksityiskohtia, ei tuote sovellu alle 3-v. lasten käyttöön. Liima kestää vettä, muttei jatkuvaa vedessä oloa. Siksi leluja ei tulisi säilyttää tai jatkuvasti käyttää vedessä. Liima ei kuitenkaan irtoa satunnaisista vesikosketuksista.


Vaaralliset terveysvaikutukset: 

Nieleminen:

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty, mutta tuote kuitenkin sisältää nieltynä haitalliseksi katsottavia aineita (puuliima). 

Syövyttävyys / Ärsyttävyys:

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty haitallisuuden osalta. 

Hengittäminen:

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty haitallisuuden osalta. Leluissa käytetty liima tai päällyste eivät höyryynny normaali elinlämpötiloissa, joten riski hengittää näitä aineita on olematon.

Iho- ja silmäkosketus:

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty haitallisuuden osalta.

Syöpää aiheuttavuus:

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty, eikä tuote sisällä mainittujen ominaisuuksien vuoksi vaarallisiksi luokiteltuja aineita. 

Herkistyminen:

Materiaalit eivät saatavilla olevien tietojen mukaan aiheuta herkistymistä tai oireilua.

 

Fysikaalinen arviointi

Puiset palikat ovat kovia, joten luonnollisesti todella kovaa heittäessä palikat osuessaan saattavat satuttaa. Palikoiden yhteydessä käytettävät tehtävät eivät kuitenkaan ohjeista vahingolliseen heittämiseen ja palikoita onkin tarkoituksenmukaista käyttää aikuisen kanssa yhdessä. Tämä ohjeistetaan palikoiden mukana tulevassa opasteessa. Palikat eivät normaalikäytössä rikkoudu pieniin osiin ja ovat kooltaan sellaisia, etteivät ne mahdu pienen lapsen kurkusta alas. 

Yuyu palikat eivät sisällä vammautumis-, tukehtumis- tai kuristumisvaaraa lelun käyttötarkoituksen mukaisesti käytettynä. Vammautumisvaara on ainoastaan silloin, jos lelua heitetään käyttätarkoituksesta eriävästi suoraan toista henkilöä päin ja se osuu tähän riittävällä voimalla aiheuttaakseen vamman. Puulelun koon ja painon vuoksi vakavat vammat ovat erittäin epätodennäköisiä, osuessaan palikka saattaa aiheuttaa tyypillisimmin mustelman.

Puuliimalla liimatut pienemmät osat voivat irrotessaan aiheuttaa tukehtumisvaaraa. Osat eivät kuitenkaan normaalikäytössä irtoa, jota on todennettu mm. paiskaustestein.

Palikoista ei lähde itsestään ääniä ja osana leikkiä, äänikin on maltillinen. Ohjeiden mukaan mahdollisesti ääniä aiheuttavat leikkituokiot tulee tehdä matolla.

Leluja säilytetään ekologisesti tuotetussa pussissa, josta ei myöskään lähde irtoavia osia, ääniä tai aiheuta käyttäjälleen vaaraa tai ärsytystä.

 

Mekaaninen arviointi

Lelu on täysin puuta, eikä sisällä muita materiaaleja tai irrallisia osia, pyöri tai liiku.

 

Sähköiset ominaisuudet

Lelu on täysin puuta, eikä sillä ole sähköisiä ominaisuuksia.

 

Syttyvyyteen liittyvät vaarat

Olleessaan puuta, lelu voi toki syttyä tuleen, mutta ei itsestään. Leluja ei tule kuitenkaan säilyttää paloriskin sisältävien paikkojen välittömässä läheisyydessä.

 

Hygieniaan liittyvät vaarat

Lelun pintaan jää bakteereja käytön aikana, mikä on toki hyvä huomioida. Julkisissa tiloissa, erityisesti sellaisissa, joissa ei ole ennen käynyt, leluja käytettäessä kädet on hyvä pestä ennen ja jälkeen leikin. Lelut on käsitelty Osmo top vahalla tai muulla vastaavalla luonnonöljypohjaisella viimeistelyaineella, joka mahdollistaa lelujen pyyhkimisen nihkeällä rätillä ja yleispesuaineella tai esimerkiksi pienellä määrällä esim. Fairya.

 

Radioaktiivisuuteen liittyvät vaarat

Lelu on täysin puuta, eikä sisällä muita materiaaleja tai irrallisia osia.

 

Valmistaminen

Lelut valmistetaan Suomessa Tyvi Oy:n toimesta  Jyväskylässä. Puuaines tulee lähimetsistä ja vanhoista pihapuista, joka kuivataan luonnollisesti – ei koneellista kuivausta. Puu työstetään ja lelut  viimeistellään Tyvi Oy:n toimipisteillä Jyväskylässä.

Leikkihetkikortit painaa Sokkeli Oy, Helsinki. Sokkeli Oy on perheyritys, joka käyttää parhaan laadun, vähiten myrkyllisiä ja kestävistä lähteistä peräisin olevia materiaaleja ja musteita.

Puuvillapussit tulevat Axon Profililta Ruotsista ja ne on valmistettu kierrätetystä puuvillasta.

Still can’t find what you’re looking for?

Get in touch at hello@yuyutoys.fi